top of page

LÅS UPP KRAFTEN AV DITT HJÄRTA

Coachning: Text
Image by Morgan Sessions

Skapa en ny berättelse för dig själv med början idag.

Idag är det extra viktigt att kunna upprätthålla en känslomässig balans, mental klarhet och ha en motståndskraft. När dina metala och emotionella system är i koherent, balans, får du en ökad tillgång till ditt hjärtas intuitiva vägledning. Du kan närma dig situationer med mer känslomässig balans, medkänsla, fokus, klarhet och personligt självförtroende. Det blir lättare att hantera stress. 

 • Minskar stress

 • Förbättrar sömnen 

 • Energibalans 

 • Känslomässig balans 

 • Ökar fokus

Coachning: Bild

HRV träning bygger på att skapa balans i vardagens utmaningar. Alltså kunna reglera vårt lugna rum tillsammans med fokus utifrån de utmaningar som finns i livet. Med HRV-träning får du verktyg att kunna ta kontroll över kroppen i olika situationer. Om du har en spännande utmaning och vill prestera bra med fokus och lugn är HRV träning väldigt bra. 

Genom andning & fokuseringsövningar tränar du kroppen att skapa mer lugn, bättre återhämtning, bättre fokus och möjlighet att tänka klart även i svåra situationer. Träning görs med HRV sensor som direkt visar resultat i mobil eller dator.

Bygger på andning, fokus så kan jag påverka mitt inre system: autonoma nervsystemet som ser till att vi höjer aktiviteten eller sänker aktivitet. Detta avspeglas genom pulsen. Hjärtat gasar eller bromsar beroende på aktivitet.

Coachning: Text
Blå himmel

ÖVRIG COACHNING

För dina behov och mål

Coachning: Tjänster

RELATIONSCOACHNING

Vägledning och inspiration

Den här tjänsten är en av favoriterna bland många av mina klienter, eftersom det många gånger är ett viktigt steg till ett lyckligare och hälsosammare liv. Min uppgift är att ge dig de verktyg och tekniker som du behöver för att leva ett balanserat och fulländat liv. Efter några sessioner så kommer du att bli väl insatt i hur du kan hantera dina problem oavsett när eller var de uppstår. Ring nu och boka en session.

KARRIÄRCOACHNING

Få ut det mesta av livet

Livet består av många olika överraskningar och vi kan inte alltid förutsäga vad utfallet kommer att vara i varje situation. Det vi kan göra är att vi tar kontroll över hur vi agerar i varje given situation. Med mina coachningssessioner så kommer du att lära dig om acceptans, och hur du kan använda din makt över dina val oavsett vad som kommer i din väg.

LIVSCOACHNING

Omfamna livets alla utmaningar

Känner du att du alltid fyller på din "att-göra"-lista, men tycks aldrig kryssa av något? Jag ger dig vägledning och inspirerar dig till att uppnå fler av dina mål. Kontakta mig idag och börja ta kontroll över ditt liv med mina verktyg och tekniker.

LEDARSKAP- OCH CHEFSCOACHNING: MENTORSKAP

Bidra till en bra kultur och nå uppsatta mål på ett hållbart sätt

Som ledare eller chef behöver du kunna tänka och agera effektivt under tider som präglas av osäkerhet, komplexitet, oro och snabba förändringar. Att kunna ha ett bollplank, coach, kan vara ett verktyg som bidrar till att bygga upp din ledarskapskapacitet. Det handlar inte bara om att lära sig nya färdigheter och tekniker utan också veta vem du är som människa och öka självmedvetenheten. Undersöka vilka övertygelser och antaganden du har som ledare och förstå hur de kan påverka utvecklingen av både medarbetare och organisation.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG

LIvscoachning


Som livscoach, ställer jag frågor och kommunicerar effektivt för att hjälpa dig att drömma stort, vidga dina horisonter, skapa en vision/mål och kartlägga kursen för att komma dit. Jag påminner dig under resan, utmanar för att se din verkliga potential. När livet har utmaningar, hjäper dig livscoachen dig att hitta en mening och syfte. 


Ibland spelar tankarna spratt och oro, då är det bra att få verktyg och tillsammans med en coach välja optimism, skapa trygghet och behärska tankar och känslor för framgång. Att lära sig hur man ändrar sitt tankesätt och hantera och få verktyg att ta kontroll över känslor är viktigt för framgång, inre harmoni och balans. Få en större lycka, minskad ångest och förbättrad fysisk hälsa. 

Exempel på vad chefscoachning kan innehålla: 


 • Utveckla ledarskapskapacitet genom att vilja utveckla sig själv, bli mer självmedveten och reflekterande.

 • Förstå djupare rollen som chef och på vilket sätt du påverkar dina medarbetare och organisationen

 • Implementera och göra värderingar, policys, mål och reflektioner levande i organisationen 

 • Ge dina medarbetare möjlighet att nå sin potential, utveckla sin kompetens, förbättra deras förmåga att bidra till organisationen

 • Utveckla starka relationer som bygger på förtroende och tillit, låta dina medarbetare veta att du tror på dem och är engagerad i att ge de stöd de behöver för att lyckas 

 • Behärska kommunikationstekniker, empatisk kommunikation, reflekterande lyssnade. 

 • Hur man fastställer mål, förväntningar och utvecklar handlingsplaner

 • Mät resultat, följ upp framsteg och coacha medarbetare till framgångar

 • Öka medarbetares nöjdhet, lycka och motivationsnivåer som leder till en förbättrad arbetsmiljö 

 • Ta vara på medarbetarnas talang och potential 

 • Lära dig verktyg för att hantera svåra samtal och kraftfulla coachningsfrågor

 • Identifiera de verktyg, färdigheter och kunskaper som dina medarbetare behöver för att nå sina mål och hur de kan tillhanda hålla dem

 • Mästare över dina känslor. Använd mod, styrka, passion och självförtroende inför utmaningar

Coachning: Text
bottom of page