Kvinna Föreläsare

KARRIÄRS- OCH LEDARSKAPSCOACHNING

STÄRK DIG SJÄLV (OCH ANDRA) MED COACHING

Som ledare eller chef behöver du kunna tänka och agera effektivt under tider som präglas av osäkerhet, komplexitet, oro och snabba förändringar. Att kunna ha ett bollplank, coach, kan vara ett verktyg som bidrar till att bygga upp din ledarskapskapacitet. Det handlar inte bara om att lära sig nya färdigheter och tekniker utan också veta vem du är som människa och öka självmedvetenheten. Undersöka vilka övertygelser och antaganden du har som ledare och förstå hur de kan påverka utvecklingen av både medarbetare och organisation. 


Alla medarbetare är viktiga för organisationen och coachning kan utveckla dig, ge verktyg, öppna upp för nya infallsvinklar. 


Exempel på vad coachning kan innehålla: 


 • Utveckla ledarskapskapacitet genom att vilja utveckla sig själv, bli mer självmedveten och reflekterande.

 • Förstå djupare rollen som chef och på vilket sätt du påverkar dina medarbetare och organisationen

 • Implementera och göra värderingar, policys, mål och reflektioner levande i organisationen 

 • Ge dina medarbetare möjlighet att nå sin potential, utveckla sin kompetens, förbättra deras förmåga att bidra till organisationen

 • Utveckla starka relationer som bygger på förtroende och tillit, låta dina medarbetare veta att du tror på dem och är engagerad i att ge de stöd de behöver för att lyckas 

 • Behärska kommunikationstekniker, empatisk kommunikation, reflekterande lyssnade. 

 • Hur man fastställer mål, förväntningar och utvecklar handlingsplaner

 • Mät resultat, följ upp framsteg och coacha medarbetare till framgångar

 • Öka medarbetares nöjdhet, lycka och motivationsnivåer som leder till en förbättrad arbetsmiljö 

 • Ta vara på medarbetarnas talang och potential 

 • Lära dig verktyg för att hantera svåra samtal och kraftfulla coachningsfrågor

 • Identifiera de verktyg, färdigheter och kunskaper som dina medarbetare behöver för att nå sina mål och hur de kan tillhanda hålla dem

 • Mästare över dina känslor. Använd mod, styrka, passion och självförtroende inför utmaningar