Crossing the River

LIVSCOACHNING

Vad är livscoachning?

De flesta är bekanta med coachning. Våra favoritidrottare i världsklass skulle inte vara där de är idag utan en coach. Många ledare, chefer, entreprenörer och affärsmän skulle inte vara lika framgångsrika utan affärscoachning. 


Som certifierad livscoach hjälper jag dig att maximera din fulla potential och nå dina önskade resultat. Jag peppar dig och erbjuder verktyg för att nå dina mål eller ta dig fram genom en utmanande situation. Vi identifierar målen och jag uppmuntrar och utmanar dig under hela din resa. Oavsett om du har nått en platå, har problem, finna inspiration eller känner dig fast i en cykel av negativitet - kan du upptäcka att ändrade tankesätt kan förändra situationen, karriären, relationen eller andra delar av ditt liv. 


Vad har varje framgångsrik person gemensamt som hjälpt dem att komma dit de är idag? Det är inte pengarna, eller speciella färdigheter (det är så klart väldigt bra verktyg för att nå sina drömmar och mål) utan det är deras tankesätt. De låter inte negativa upplevelser och händelser utanför deras kontroll påverka sinnestillståndet. De tar ansvar för sina känslor, tankesätt och livet i storhet. 


Som livscoach, ställer jag frågor och kommunicerar effektivt för att hjälpa dig att drömma stort, vidga dina horisonter, skapa en vision/mål och kartlägga kursen för att komma dit. Jag påminner dig under resan, utmanar för att se din verkliga potential. När livet har utmaningar, hjäper dig livscoachen dig att hitta en mening och syfte. 


Ibland spelar tankarna spratt och oro, då är det bra att få verktyg och tillsammans med en coach välja optimism, skapa trygghet och behärska tankar och känslor för framgång. Att lära sig hur man ändrar sitt tankesätt och hantera och få verktyg att ta kontroll över känslor är viktigt för framgång, inre harmoni och balans. Få en större lycka, minskad ångest och förbättrad fysisk hälsa.