top of page
  • Skribentens bildKvanne Natur, Hälsa & Coachning

Att balansera det maskulina och feminina i ledarskap


Så länge det maskulina och feminina inte är i balans, så kommer det finnas konflikter. Vi alla har en maskulin och feminin del inom oss.


Den maskulina energin är den styrande energin, man agerar och får saker gjorda. Den feminina energin är flödande, uttrycksfull, tar emot och öppnar. När de två perspektiven eller energin är i balans kommer arbetet både vara effektivt, hälsosamt och kreativt. Ett balanserat ledarskap bejakar både den feminina och maskulina delen.


Att förena olika feminina och maskulina aspekter gör att du kan stärka dina normer, sätta gränser, leda på dina villkor, få tydliga värderingar och ett inkluderande ledarskap, som t ex:


  • gränser och omsorg

  • Struktur och skapa sammanhang

  • Klarhet och vänlighet

  • Drömmar som blir handling

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page