top of page
  • Skribentens bildKvanne Natur, Hälsa & Coachning

Vad innebär livscoachning?

I min roll som livscoach så lyssnar jag aktivt och sätter dig i fokus under hela samtalet. För att du ska hitta svaren inom dig själv ställer jag frågor. Jag vet att det är du som har de bästa svaren för ditt eget liv och tillsammans frigör vi energi och den potentialen du har. Livscoachning kan bidra till reflektion, klarhet över vilka hinder som finns (ibland kanske man inte är medveten om dem och då kan man ju inte riktigt komma vidare heller), det kan öppna upp för nya möjligheter eller meningsfullhet. Under samtalet och mellan samtalen kan livscoachning bidra till att du orkar hålla fokus och struktur för att ge dig själv de resultat du önskar. Samtalen kan bidra till att organisera dina erfarenheter för att hitta de lösningar som är viktiga i ditt liv. En coach kan inte förändra ditt liv, utan din egen vilja och drivkraft är väsentlig för att lyckas. Som coach kan jag ställa utmanande frågor för att få dig att reflektera och utvecklas, utmana vanor och föra in nya perspektiv.


Hur går livscoachning till?


Tillsammans bestämmer vi hur ofta vi ska ses. Rekommendation är att ses minst varannan vecka för att upprätthålla fokus och checka av hur du har det. Du kan välja att bli coachad digitalt via Zoom, telefon eller personliga möten. För att tiden ska användas väl, är det viktigt att du kan fokusera på coachningen under den bokade tiden. Om vi träffas digitalt är det viktigt att ha en lugn plats och egen tid utan störningar.


Ämnet som du vill bli coachad inom, det bestämmer du själv. Vid första tillfället får du fylla i ett livshjul, Livshjulet hjälper till att visualisera nuläget och se vad som eventuellt behöver förändras för att kunna prioritera och göra nya val. Under coachningstiden är det viktigt att bestämma realistiska mål.


Vad kan du förvänta dig av coachning?


I en trygg, icke dömande, miljö får du möjlighet att utforska dina känslor och tankar. Här kan du upptäcka olika vägar till förändring och metodiskt gå igenom dem, se vilka eventuella rädslor som finns eller andra hinder. Du får övningar som tar dig till olika delmål mellan samtalen. Coachningsresan kan bidra till att du utvecklar mod, självkänsla och självförtroendet att genomföra förändringen. Resan till målet är lika viktig som själva målet. När du tagit dig i mål, kommer du kunna titta bakåt och se vad du tagit med dig för lärdomar och styrkor.
1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
Inlägg: Blog2_Post
bottom of page